موقعیت جغرافیائی

استان کرمان با ۱۸۱۷۱۴کیلومتر مربع وسعت بیش از ۱۵/۱۱ درصد از مساحت کشور را داراست. استان کرمان از شمال به استان‌های خراسان جنوبی و یزد، از جنوب به استان هرمزگان، از خاور به استان سیستان و بلوچستان و از باختر به استان فارس محدود است.این استان از نظر جغرافیایی بین مدارهای ۵۵ دقیقه و ۲۵ درجه تا ۳۲ درجه عرض شمالی و۲۶ دقیقه و۵۳ درجه تا ۲۹ دقیقه و۵۹ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. و از نظر وسعت دومین استان کشور است از شمال به استان های یزد و خراسان جنوبی،‌ از جنوب به استان هرمزگان‌، از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از غرب به استان فارس محدود می شود .این استان دارای ۲۵ شهرستان،۶۵ بخش،۱۶۴دهستان،۸۴شهر می‌باشد.

وجه تسمیه کرمان:

نام‌گذاری کرمان/کار، مان – جای کار- جای قهرمانی – جای بافتن – کرمانی ها به عنکبوت، کاربافو می‌گویند.