کتابخانهکتابخانه مرکز کرمان شناسی (بنیاد ایران شناسی شعبه کرمان) یک کتابخانه تخصصی است که به گردآوری و پردازش کتابها و مدارک معتبر درباره کرمان و کرمان شناسان از دیرباز تاکنون می پردازد و آنها را به فرهیختگان، دانش پژوهان و دانشجویان علاقمند به مباحث کرمان و ایران عرضه می دارد.
این مجموعه با هدف ترویج مطالعه و پژوهش های بنیادین در حوزه کرمان، معرفی پیشینه های تاریخی ـ ادبی، فرهنگی و علمی کرمان و کرمانیان و ایران و ایرانیان و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و پژوهش و ارائه خدمات کتابخانه ای به فرهیختگان، محققان و پژوهشگران در سال ۱۳۶۸ تأسیس شد.
مجموعه کتابخانه دارای ۳۰۰۰ جلد کتاب ـ فصلنامه ـ پایان نامه ـ مجلات می باشد.
این کتابخانه با توجه به سابقه سی ساله در زمره یکی از غنی ترین مراکز تخصصی و پژوهشی مطالعات کرمان شناسی به حساب می آید و به


ساعات کار کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ لغایت ۱۴ و پنج شنبه از ۷:۱۵ لغایت ۱۳

مسئول کتابخانه خانم تقی زاده

 

ارائه خدمات ذیل:

  • نمایشگاه کتب خطی
  • نمایشگاه انتشارات مرکز و بنیاد جهت فروش در محل .
  • همکاری با دانشجویان و محققین جهت استفاده از آرشیو رایانه ای ـ سی دی دل عالم ـ فیش های تاریخی.
  • ارائه گزارش های تحقیقی دانشجویان.
  • پاسخ گویی به مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از کتابخانه و راهنمایی آنان.
  • نمایشگاه انتشارات مرکز و بنیاد جهت فروش در محل .
ضمناً در این بخش، بیش از 15 هزار فیش کاغذی که به دیجیتال نیز تبدیل شده اند وجود دارد و در اختیار اهل پژوهش قرار می گیرد.