ناظم‌الاسلام

آزادی‌خواهی که با «تاریخ بیداری ایرانیان» بسیاری از خفتگان را برانگیخت.