میدان ارگ

در ضلع شرقی میدان، ورودی بازار بزرگ واقع شده است که زمانی نقاره‌چی ها بر بالای آن نقاره می‌زدند تا مردم در میدان جمع شوند و آگهی‌های دولتی و مهم روز را برایشان بخوانند. این میدان روزگاری ارگ دولتی کرمان بود و برج نگهبانی آن هنوز در چهار راه بیمارستان باهنر دیده می‌شود. گویا تقی خان درّانی پس از کشتن علیمراد خان زند از همین مکان قد بر افراشت و حکومت خود را آغاز کرد.