قدیمی ترین درفش (پرچم) فلزی جهان

ایـــن درفــــش فلزی از میله‌ای به طول ۱۹/۱ متر و صفحــه‌ای فلـــزی بـه ابعـــاد ۲۳×۲۳ سانتیمتـــر شکل یافتــه و بالای پایه یا میلــه‌ی درفش به مجسمــــه‌ی عقاب بال گسترده‌ای در حال فرود ختم می‌شود. این درفش با قدمت ۵۰۰۰ ساله کهن‌ترین پرچم دنیا به شمار می‌رود.