ملا بمانعلی راجی

شاعر معاصر که با «حمله حیدری» ماندگاری خود را رقم زد. اشعار او در مدح مولای متقیان یا در رثای اهل بیت است.