مسجد گنجعلیخان

این مسجد در ضلع شمال‌خاوری میدان گنجعلیخان قرار گرفته و از جمله آثار ارزشمندی است که توسط این حاکم عصر صفوی در کرمان بنا شده است. معمار این مسجد، همان محمد معمار یزدی است که ساخت سایر بخش‌های این مجموعه به دست توانای او صورت گرفته‌ است. چنین به نظر می‌رسد که معمار یزدی با مشاهده‌ی مسجد امام (ملک) و زیبایی ناشی از وسعت و عظمت آن، قصد هنر نمایی داشته و خواسته تا با احداث این مسجد در فضایی بسیار کوچک، ظرایفی را به کار برد که هر بیننده‌ای را به تحسین وا دارد.

او در فضای ۴۵/۵×۵ متر و وسعتی معادل ۲۵/۲۷ متر مربع به خلاقیت‌های قابل ستایشی دست زده است، از آن جمله؛ عبور از راهروی تنگ و باریک و کم‌ارتفاع و رساندن آدمی به فضایی با سقف مرتفع، عظمت و بزرگی خاصی را به تماشا می‌گذارد. وجود کاشی‌کاری‌ها، گچ‌بری‌ها، سنگ‌کاری‌ها و خطوط دلنشینی که این مسجد با آن‌ها زیب و زیور یافته‌است، از دیگر دیدنی‌هاست.