محمود روح‌الامینی

اولین کسی بود که مدرک دکترا را بر صحیفه‌ی زادگاهش کوهبنان نقش زد. استاد مردم‌شناس بود و همه‌ی فرزانه‌شناسان شهر او را می‌‌‌شناختند. اگرچه خود چراغ راه دانش است اما گاهی «گرد شهر با چراغ» می‌گردید. حضور او «در هجوم باد و باران، در ستیز برف و سرما» دیدنی بود. خانه پدری‌اش، خا‌نه فرهنگ و هنر زادگاهش شده است.