لیست انتشارات مرکز کرمان شناسی

آدرس: خیابان ابن سینا مرکز کرمان شناسی تلفن: ۳-۳۲۲۶۹۵۸۱-۰۳۴ فاکس: ۳۲۲۶۹۵۹۳

 

عنوان کتاب مؤلف قیمت
 آکنه دکتر سریزدی ۵۰۰۰۰ ریال
آبان چشمان من فاضلی شهربابکی ۱۰۰۰۰۰ ریال
افسانه‌های مردم کرمان دکتر صرفی ۲۵۰۰۰۰ ریال
امثال فارسی دکتر بقایی ۲۰۰۰۰۰ ریال
از قلعه دختر تا دقیانوس محمد دانشور ش۲۰۰۰۰۰ گ ۲۵۰۰۰۰ ریال
اسطرلاب عشق محمد دهش ۱۲۰۰۰۰ ریال
بررسی زبان شناختی گویش زرند علی بابک ۱۵۰۰۰۰ریال
بیاد گل سرخ مصطفی حسینخانی ۷۰۰۰۰ ریال
بررسی واژه شناسانه گویش بافت یوسف فرهادی ۱۵۰۰۰۰ ریال
بر شانه آفتاب مریم راجی ۶۰۰۰۰ ریال
بارانه (ش) ارفع السادات توحیدی ۱۵۰۰۰۰ ریال
بازی های بومی و محلی کرمان مریم سیاری ۱۰۰۰۰۰ ریال
پاک تن سروش سروشیان ۲۵۰۰۰ ریال
پژوهشی در دیوان حیاتی خانم جهانگرد ۱۵۰۰۰۰ ریال
تا تو نانی به کف آری دکتر روح الامینی                  ۱۰۰۰۰۰یال                
تجلی قرآن و حدیث در دیوان اشعار خواجوی کرمانی خانم دکتر احمد امرجی ۲۵۰۰۰۰ ریال
تاریخ بافت دکتر اسفندیارپور ۱۵۰۰۰۰ ریال
تاریخ تمدن و فرهنگ سیرجان علی اکبر وثوقی رهبری ۱۵۰۰۰۰ ریال
تاریخ سیرجان علی اکبر وثوقی رهبری ۱۵۰۰۰۰ریال
تاریخ سلجوقیان کرمان محسن مرسلپور ۱۵۰۰۰۰ریال
تاریخ سیاسی و اجتماعی کرمان از ورود اسلام تا آل بویه محمد خداوردی ۱۵۰۰۰۰ریال
توصیف زبان شناختی مقیمی نژاد ۱۵۰۰۰۰ ریال
تاریخ جیرفت و کهنوج عزیزالله صفا ۲۰۰۰۰۰ ریال
تاریخچه آب و آبیاری محمد برشان ۱۵۰۰۰۰ریال
تاریخ و فرهنگ منطقه بلورد دکتر بلوردی ۲۷۰۰۰۰ ریال
تاریخ مسجد و محله خواجه خضر محمد دانشور ۲۰۰۰۰۰ریال ش ، ۲۵۰۰۰۰ گ
تذکره شاعران کرمان دکتر بهزادی اندوهجردی ۳۰۰۰۰۰ ریال
ترانه ها و زبان زدها و فرهنگ مردم کرمان عیسی مرادی ۲۰۰۰۰۰ ریال
تعزیه خوانی در شهرستان سیرجان علی اکبر وثوقی رهبری ۱۰۰۰۰۰ ریال
تاریخچه ساعتهای برجی اکبر صوتی ۲۵۰۰۰ ریال
جاده آفتاب تقی زرکش ۵۰۰۰۰ ریال
جغرافیای طبیعی اسفندقه ابراهیمی ۲۵۰۰۰۰ ریال
جغرافیایی بازار کرمان دکتر احمد پوراحمد ۲۰۰۰۰۰ریال
جغرافیایی تاریخی شهرستان بافت و رابر غلامعباس نجم الدینی ۱۵۰۰۰۰ریال
جیرفت در آیینه تاریخ حسین رفعتی ۱۰۰۰۰۰ ریال
جغرافیای ایالت کرمان در عهد ناصری مجید نیک پور ۲۰۰۰۰۰ ریال
حکایت باقی محمد دهش ۱۵۰۰۰۰ ریال
حیات سیاسی و اجتماعی شیعه در کرمان تا پایان صفویه رضا میرزا رضی ۱۵۰۰۰۰ریال
خاطرات آفتابی جلد اول ابوالفضل کارآمد ۵۰۰۰۰ ریال
خاطرات آفتابی (دوم) ابوالفضل کارآمد ۵۰۰۰۰ ریال
خلوت سجاده های سرخ روح الله عباسی نژاد ۵۰۰۰۰ ریال
خاطرات دفاع مقدس (گنجینه ۹ جلدی) عباس میرزایی ۱۲۰۰۰۰ ریال
خاطرات بر بستر تاریخ ایرج میلادی ۲۰۰۰۰۰ریال
دانشسرای مقدماتی پسران و دختران فاطمه بیگم روح الامینی ۱۵۰۰۰۰ ریال
دیوان حیاتی کرمانی مرکز کرمان شناسی ۱۰۰۰۰۰ریال
دیوان شعر علی اطهری کرمانی (چاپ دوم) علی اطهری کرمانی شومیز۲۰۰۰۰۰سخت ۲۵۰۰۰۰ریال
دیوان همایون احمد اسداللهی ش۱۵۰۰۰۰  گ  ۲۰۰۰۰۰ریال
در حول و حوش گورستان فریدون هاشمی ۵۰۰۰۰ ریال
دیوان شعر فاطمه جهانگرد دفتر اول فاطمه جهانگرد ش ۱۰۰۰۰۰ ریال
دیوان شعر فاطمه جهانگرد دفتر اول فاطمه جهانگرد گ ۱۵۰۰۰۰ ریال
دیوان شعر فاطمه جهانگرد دفتر سوم فاطمه جهانگرد ۱۲۰۰۰۰ ریال
منتخب دیوان همایون ـ چاپ دوم محمد تجربه کار ( همایون کرمانی ) ۱۸۰۰۰۰ریال
رستم نامه دکتر برومند ۲۵۰۰۰۰ ریال
زکات زیبایی قدسیه حاجی زاده ۸۰۰۰۰ ریال
زلزله بم و حرکت دنیا دکتر عباس اسماعیلی ۲۵۰۰۰۰ریال
سرای میمند دکتر شهشهانی ۱۵۰۰۰۰ ریال
سیرجان در خشت خام محمدحسین خیراندیش ۱۵۰۰۰۰ریال
سیری در جغرافیای استان کرمان حسین کلانتری خاندانی ۱۵۰۰۰۰  ریال
سیری در جغرافیای تاریخی زرند و کوهبنان رضا کردی ۱۵۰۰۰۰ریال
شهرداری و شورای شهر کرمان محمد دانشور ۱۵۰۰۰۰ ریال
شاهین کویر علی اصغر مظهری ۱۵۰۰۰۰ ریال
شوباد عبدالمجیدو عبدالحمیددانشور ۵۰۰۰۰ ریال
شعر فؤاد در آئینه تحلیل و نقد پدرام ملکی ۱۲۰۰۰۰ریال
شهربابک، سرزمین فیروزه (چاپ سوم) زهرا حسینی موسی ۱۵۰۰۰۰ ریال
شهربابک در آیینه اسناد زهرا حسینی موسی ۱۵۰۰۰۰ ریال
شاهدنامه دیار کریمان فتح الله زرین کلاه ۱۵۰۰۰۰ ریال
صدو یک ابزار از زندگی دیروز دکتر روح الامینی ۱۰۰۰۰۰ریال
صنایع دستی شهرستان بافت شفیعی ۱۰۰۰۰۰ ریال
ضرب المثل های شهربابکی زهرا حسینی موسی ۱۵۰۰۰۰ ریال
عشق کال اورانوس ریاضی ۶۰۰۰۰ ریال
عصر شور انگیز بم نصرت السادات رضوی ۶۵۰۰۰ ریال
عصیان غزل سیدرضا غلامی ۵۰۰۰۰ ریال
غریب روزگار تو افسانه شریفی ۵۰۰۰۰ ریال
فرهنگ تطبیقی لغات و اصطلاحات کرمان شمالی رضا کردی ۱۵۰۰۰۰ریال
فرهنگ ریشه یابی و کاربرد زمانی دکتر جواد برومند سعید ۱۵۰۰۰۰ریال
فرهنگ نامه‌ی رجال علمی و مشاهیر فرهنگی کرمان رضا کردی ۱۵۰۰۰۰ ریال
فرهنگ گویش گوغر بافت اکبر نقوی ۱۰۰۰۰۰ ریال
فرهنگ عامیانه سیرجان مهری مؤید محسنی ۳۰۰۰۰۰ریال
فرهنگ عامیانه گلباف محمد جواد اسدی ۱۵۰۰۰۰ ریال
قطره حسین رفعتی ۶۰۰۰۰ ریال
 * قصه ها وافسانه های زرند حمیدرضا بیگتاشی ۱۵۰۰۰۰ ریال
قصه و ضرب المثل های کرمانی یحیی فتح نجات ۲۰۰۰۰۰ ریال
کتابنامه کرمان شناسی اکبر نقوی ش ۱۱۰۰۰۰، گ ۱۲۰۰۰۰ریال
کلیات ادیب قاسمی کرمانی ایرج افشار شومیز ۱۵۰۰۰۰ ریال
کوثر کویر مرکز کرمان شناسی ۱۱۰۰۰۰ ریال
کرمان و انقلاب اسلامی بابک علیمحمدی افشار ۱۵۰۰۰۰ ریال
کرمان در آیینه تاریخ مجید نیک پور ۸۰۰۰۰ ریال
کرمان در یک نگاه هفتم مرکز کرمان شناسی ۲۰۰۰۰۰ریال
کرمان در یک نگاه پنجم مرکز کرمان شناسی ۱۵۰۰۰۰ ریال
کرمان در یک نگاه ششم مرکز کرمان شناسی ۱۷۰۰۰۰ ریال
کرمان در یک نگاه سوم مرکز کرمان شناسی ۱۰۰۰۰۰ ریال
کرمان در یک نگاه دوم مرکز کرمان شناسی ۸۰۰۰۰ ریال
کرمان در یک نگاه اول مرکز کرمان شناسی ۸۰۰۰۰ ریال
کرمان در یک نگاه لاتین مرکز کرمان شناسی ۵۰۰۰۰ ریال
گلگشتی در باغ تفرج نبی الله کریمی ۱۰۰۰۰۰یال
گلواژه های وحی در خمسه خواجو پری گنجعلی خانی ۱۰۰۰۰۰ریال
گذری بر شهر چترود ایران حمزه ای ۱۰۰۰۰۰یال
گلیم شیریکی پیچ دکتر علم ۱۰۰۰۰۰ ریال
گلگشت جهان فاطمه جهانگرد ۱۰۰۰۰۰ریال
گلها و جوانه ها دکتر عباس اسماعیلی ۲۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه مقالات دومین سمینار مرکز کرمان شناسی ۱۰۰۰۰۰ریال
مجموعه مقالات همایش میمند، ماهان، انار مرکز کرمان شناسی ۱۰۰۰۰۰ ریال
مسئله نیمروز امین رضا توحیدی ۱۰۰۰۰۰ ریال
مرا که برگ شدم حامد حسینخانی ۵۰۰۰۰ ریال
مزارات کرمان محرابی کرمانی ۵۰۰۰۰ ریال
مطالعه تزئینات خواجه اتابک کرمان شهرزاد پورصفر ۱۵۰۰۰۰ ریال
ملاحان خاک و سیاحان افلاک مجیدنیک پور ۱۵۰۰۰۰ریال
مینای محبت جواد رشید فرخی                 ۱۲۰۰۰۰ریال
کشک و تغار افسر فاضلی شهربابکی ش ۱۲۰۰۰۰  گ ۱۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه مقالات شهید باهنر آموزش و پرورش ۵۰۰۰۰ ریال
میمند شاهکار جاودان کبری ابراهیمی ۱۵۰۰۰۰ریال
نامه باستان علی عبداللهی نیا ۱۵۰۰۰۰ریال
نخلبند شعرا ( دو جلدی) دکتر احمدامیری‌خراسانی ۳۵۰۰۰۰ریال
نگین سبز ولی الله نگینی ۱۵۰۰۰۰ ریال
نقدی بر شهرسازی معاصر کوروش افضلی ۲۵۰۰۰۰ریال
واعجبا از این شغل! فریدون هاشمی ۵۰۰۰۰ ریال
وقتی دلم شکست افسر فاضلی شهربابکی ۱۰۰۰۰۰ ریال
هزار مثل جیرفتی حسین رفعتی ۱۰۰۰۰۰ ریال
همیشه با عشق (گ) مهدی بهرامی ۱۲۰۰۰۰ریال
همیشه با عشق (ش) مهدی بهرامی ۱۰۰۰۰۰ریال
یعقوب لیث دکتر باستانی ش ۲۰۰۰۰۰ گ ۲۵۰۰۰۰یال
یک عمر روزنامه نگاری محمد محمدی ۶۵۰۰۰  ریال
مجموعه کرمان شناسی (کرمان در یک نگاه) کرمان شناسی ۲۵۰۰۰۰ ریال
قراختائیان کرمان صدیقه سهرابی ۱۰۰۰۰۰ ریال
پژوهشی در قتل مشتاق انتشارات ولی (گلاب زاده) ۲۲۰۰۰۰ریال
شمع و جمع فؤاد انتشارات ولی (گلاب زاده) ۲۴۰۰۰۰ ریال
تاریخچه جنگل قائم انتشارات ولی (گلاب زاده) ۲۵۰۰۰ ریال
همی کرمون خودمون شهین مخترع ۱۲۰۰۰۰ریال
نام ها و لقب های جالب در تاریخ کرمان انتشارات ولی (گلاب زاده) ۲۴۰۰۰۰ ریال
رابر انتشارات ولی (گلاب زاده) ۲۱۰۰۰۰ ریال
باب برزویه طبیب انتشارات ولی (گلاب زاده) ۲۵۰۰۰ریال
تجارب قاضی بازنشسته انتشارات ولی (گلاب زاده) ۳۲۰۰۰ ریال
آموزش دف نوازی انتشارات ولی (گلاب زاده) ۵۰۰۰۰ ریال
زن کرمانی انتشارات ولی (گلاب زاده) ۳۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ اقتصاد و تجارت کرمان انتشارات ولی (گلاب زاده) ۱۳۰۰۰۰۰ ریال
دائرۀ المعارف فرش دستباف انتشارات ولی (گلاب زاده) ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای تحقیق انتشارات ولی (گلاب زاده) ۲۲۰۰۰ ریال
سراسر ایران بر پشت اسب انتشارات ولی ـ مرکز کرمان شناسی مترجم : مختاری اردکانی ۲۵۰۰۰۰ ریال
روزگاری که گذشت انتشارات ولی ـ مرکز کرمان شناسی

عبدالحسین صنعتی زاده

۲۰۰۰۰۰ ریال
فرهنگ لریمر انتشارات ولی ـ مرکز کرمان شناسی

مترجم : فریدون بهمن

۱۸۰۰۰۰ ریال
ضرب المثل های رایج کرمان انتشارات ولی ـ مرکز کرمان شناسی

دکتر تجدد

۱۳۰۰۰۰۰ریال
قلعه دختر۲ ـ حوض دق انتشارات ولی ـ مرکز کرمان شناسی

مجید باغینی پور

۱۴۰۰۰۰ ریال
بررسی آوا شناختی گویش کوهبنانی انتشارات ولی‌ ( گلاب زاده)

حامد ملایی کوهبنانی ـ دکتر عباسعلی آهنگر

۱۲۰۰۰۰ریال
آینه دار دوران ـ به یاد استاد باستانی پاریزی   ۹۵۰۰۰۰ ریال
کرمان در آینه گردشگری انتشارات ولی‌ ( گلاب زاده)

 

۱۸۰۰۰۰ریال
تاریخچه مهدیه و مسجد صاحب الزمان کرمان   ۲۰۰۰۰۰ ریال
چهره های ماندگار محمد دانشور ۲۵۰۰۰۰ریال
تحفه   ۱۰۰۰۰۰۰
اُسونه محسنی ۲۵۰۰۰۰
سروده های شهر بابک حسینی  
فرهنگ عامه کرمان زهرا ایزدی ۱۲۰۰۰۰
اسطوره ها دکتر فرهادی ۳۰۰۰۰۰
تاریخ و فرهنگ بلورد دکتر بلوردی ۲۷۰۰۰۰
چهره های علمی شهربابک خانم حسینی  
افسانه های محلی شهربابک مژگان کشاورز مقدم ۱۱۰۰۰۰
راین مهدی مهدی نسب ۲۰۰۰۰۰
موزه های بازیافته دکتر فرهادی ۴۵۰۰۰۰
دیوان معالی موسوی ۲۰۰۰۰۰
ماهان قدیمی ۳۰۰۰۰۰
ماهان گلاب زاده ۱۰۰۰۰۰