قلعه دختر

قلعه دختر آنچنان استوار و رخنه ناپذیر بوده که این نام را بر آن نهاده‌اند، یعنی چون دختر، بکر و دست نخورده باقی می‌مانَد و دشمن با یورش، نمی‌تواند آن را بگشاید. قلعه دختر از قدیمی‌ترین آثار موجود در شهر کرمان است که قدمت آن تا ۳۰۰۰ سال نیز بیان شده و جمعاً سه مجموعه نظامی بنام‌های قلعه کوه، قلعه دختر و قلعه اردشیر را در خود جای داده و تا قرن هفتم قابل استفاده بوده است.

قابل ذکر است که به عقیده‌ی احمدعلی‌خان وزیری مؤلف تاریخ معتبر کرمان (ص ۴۰۸) قلعه کوه و قلعه دختر یکی است.

در این قلعه خشت‌هایی به‌کار رفته که اندازه‌ی آن‌ها ۴۰×۴۰ و قطر آن ها ۱۰ سانتی‌متر و  وزن هر خشت قریب۳۰ کیلو  است.

این قلعه محکم و تسخیر ناشدنی، هفت حصار تو درتو و دارای درب‌های مخفی از زیر زمین به خارج قلعه بوده … و هر قسمت از این قلعه به گروهی خاص تعلق داشته و قلعه‌ی هفتم که نارنج قلعه نامیده شده، از آن پادشاه بوده است. کسانی‌که سابقه‌ی این قلعه را قریب ۳۰۰۰ سال ذکر می‌کنند، از آن به‌نام معبد آناهیتا یاد می‌نمایند.