قالی

کرمان از جمله پیشگامان این هنر دستی به ‌شمار می‌رود، دلایلی بر قالی‌بافی در عصر صفویه در دست است. وجود دارهای قالی در قریب چهارصد سال قبل و آثار گرانبهائی چون قالی معروف و موجود در کاخ سنای آمریکا – که توسط ابوالقاسم کرباسی به متراژ ۴۰۰ متر مربع بافته شده‌است- قالی پهن‌شده زیر ناقوس بزرگ آزادی و… سایر قالی‌های موجود در کاخ‌های معروف که همگی به وسیله‌ی هنرمندان کرمانی بافته شده است، اقتدار کرمان در این عرصه را نشان می‌دهد. علاوه بر این سلطان قالی جهان، لقبی است که به مرحوم محمد ارجمند کرمانی داده شد. در زمینه‌ی طراحی فرش نیز خانواده شاهرخی از شهرت بسیار برخوردار است. در این میان قالی‌های بافت راور شهرت بسیار و قالیچه‌های بافت زنان عشایر نیز، ارزش و اهمیت خاصی دارند. طرح‌های قاب قرآنی، ستونی، قابی، خشتی، سرّام و نقش گل محمدی از جمله نقوش مورد استفاده در کرمان است.

رونق قالی کرمان و تجارت جهانی آن تا آنجا بود که بزرگانی مانند ژان تیمو، ویکو، سکرات خان و برادران عطیه بروس به کرمان آمدند و کمپانی هند شرقی و برخی کمپانی های دیگر در کرمان تشکیل شد و نخستین رئیس شرکت فرش کرمان ژان تیمو بود. تاورنیه جهانگرد فرانسوی قالی کرمان را بهترین فرش جهان می‌داند. او معتقد است «رنگ های کرمان بهترین انعکاس را در فرش به وجود می آورد»