فتح‌الله قدسی

ملقب به فؤاد کرمانی که در عرصه‌ی شعر و مرثیه «شمع جمع» عاشقان و عارفان گردید. به سال ۱۲۲۷ خورشیدی به دنیا آمد و ۹۰ سال عمر کرد.