عماد فقیه

خواجه عمادالدین علی فقیه، عارف بزرگ قرن هشتم هجری و معاصر خواجه شیراز، غزلش همچون خواجو به سبک عراقی است. آوازه‌ی شهرت او حتی در زمان حیات، از مرزهای این دیار گذشت و در هندوستان نیز شهرت یافت. از جمله آثار او پنج گنج، نصیحت‌نامه، صحبت‌نامه، توسل منظوم، قصائد، غزلیات و رباعیات اوست.