طاهره صفارزاده

نویسنده، مترجم و شاعره توانایی که خطه‌ی سیرجان همواره به او می‌نازد. آغازش ۱۳۱۵ و پایانش ۱۳۸۷ بود. پایانی که خود آغازی دیگر شد. از او ترجمه‌ی قرآن حکیم و آثار متعدد دیگری برجاست. او در شعر نو، ید طولایی داشت و آثاری چون دیدار صبح، بیعت با بیداری و… از او باقی است.