شیخ احمد روحی

فرزند آخوند ملا محمد جعفر ته باغ لَـلِه‌ای آزادیخواه و روزنامه نگارمشروطه طلبی است که او نیز در محضر سید جمال‌الدین اسد آبادی، پایمردی را آموخت و به سال ۱۳۱۴هـ.ق به همراه میرزا آقا خان و خبیرالملک به قتل رسید.