شهید محمدجواد باهنر

هنر پایمردی را ابتدا در مکتب پدر، آن‌گاه در محضر اساتید مدرسه‌ی معصومیه کرمان و سپس در مکتب نامورانی چون امام آموخت. دکترای الهیات را از تهران گرفت. از استوانه‌های انقلاب بود و در این راه سختی‌ها کشید. عضویت شورای انقلاب را داشت و در مقام نخست‌وزیری با یار همراهش شهید رجایی، در شعله‌های آتش بدسگالان سوخت و رسالت خویش را این چنین به پایان برد.