شاه نعمت‌الله ولی

بنا بر روایاتی در کوهبنان و براساس برخی نظرات در حلب به دنیا آمد، پس از سفرهای عدیده و کسب دانش و عرفان، به موطن خود برگشت و محفل خود را میعادگاه عارفان قرار داد. سرانجام پس از ۱۰۳ سال عمر با برکت در ۸۳۴ هـ. ق در گذشت و بنا به وصیت خود، در ماهان آرام گرفت. او شرحی بر فصوص ‌الحکم ابن عربی نیز نوشته است.