سیدشمس‌الدین و سیدطاهر‌الدین بمی

این پدر و پسر نیز از افتخارآفرینان بم به‌شمار می‌روند و مقبره‌ی هر دو در این شهر است. سیدشمس‌الدین هم اوست که بنا به وصیت، شاه ولی، بر جنازه‌ی او نماز گزارد و سیدطاهرالدین، نویسنده‌ی توانا و مؤلف کتاب «بم نامه» است که اثر یاد شده از جمله گمشدگان تاریخ به‌ شمار می‌رود. اینان معاصر تیموریان بودند.