سوغات شهربابک و راور

قالی‌های بافت راور که از جمله مرغوبترین قالی‌های استان به شمار می‌رود و قالیچه‌های بافت شهربابک نیز سوغات مناسبی برای صاحبان تمکن است. لبنیات شهربابک، به خصوص پنیر آن، مشهور است. از کشک شهر بابک نیز غافل نشوید.