سوغات زرند

سوهان مخصوص این شهرستان در نوع خود بی‌نظیر است. سوهانی نازک و آمیخته با گیاهان معطر و مقوی و خوشمزه.