سوغات جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، منوجان، رودبار و قلعه‌گنج

خرما، مرکبات و صنایع دستی ساخته‌ شده از برگ نخیلات مانند انواع حصیر بافی، بادبزن و جارو از جمله سوغات این شهر است.