سمینارها

نخستین سمینار کرمان شناسی در ۲۴ مهرماه ۱۳۶۸ در کتابخانه ملی کنونی ـ که آن روز ویرانه‌ای بود و بعد از مدتها تلاش و بازسازی آماده شد ـ برگزار گردید. با اعلام فرا خوان و اطلاع رسانی در خصوص این سمینار، بسیاری از صاحب نظران از جمله عبدالکریم سروش ـ خانم فاطمه طباطبائی (عروس امام) ـ شخصیت‌های گوناگونی از قم و یزد و شیراز و… برای حضور در این مراسم اظهار تمایل کردند و حضور یافتند. از آن پس هر سال این سمینار تکرار شد. در سال ۱۳۷۰ نیز کنگره جهانی خواجو با همکاری دانشگاه شهید باهنر برگزار گردید که علاوه بر شخصیت‌هائی چون عبدالحسین زرین کوب، باستانی پاریزی، دکتر فاطمه صفارزاده از ایران و ۵۰  نفر شخصیت‌های برجسته از سراسر جهان از جمله کمال عینی خواجو شناس تاجیک و… در آن حضور یافتند.و همچنین بعد از مدتی برگزاری مراسم دهه شهرستان ها، با این توضیح که در آن زمان کرمان ۱۰ شهرستان داشت و از ۲۴ مهر به مدت ۱۰ روز، هر روز مراسم ویژه ای در آن شهرستان برگزار می شد که طی آن ضمن سخنرانی و معرفی ویژگی های شهرستان، هنرمندان در عرصه شعر و موسیقی و هنرهای دستی به عرضه تولیدات خود می پرداختند. کم کم دامنه این درخواست به بخش ها نیز کشیده شد، کما اینکه همایش‌های ماهان و شهداد از این جمله بودند.آخرین همایش در شهرستان انار برگزار گردید و شخصیت‌هائی چون شادروان دکتر کردوانی، شادروان دعائی، شادروان دکتر باستانی، شادروان دکتر روح الامینی و… در آن شرکت داشتند.

پوستر اولین سمینارکرمان شناسی مهرماه ۶۸

نمایی از شرکت کنندگان در اولین سمینارکرمان شناسی مهرماه ۶۸

با حضور:

دعائی ـ سردار سلیمانی ـ رجایی خراسانی ـ انصاری ـ حسین هاشمیان ـ اسحاق جهانگیری

هفدهمین و آخرین سمینار کرمان شناسی ـ مهرماه ۸۴ ـ شهرستان انار

از راست

رستمی ابوسعیدی ـ حسینی ـ گلابزاده

و فریدون جنیدی در حال سخنرانی

پذیرایی در باغ شاهزاده به انگیزه اولین سمینار کرمان شناسی

دکتر روح الامینی

دکتر زرین کوب

دکتر شعبانی

کتر محقق . دکتر زنگی آبادی

سمینار جیرفت شناسی

سمینار کرمان شناسی ـ مهرماه ۷۶

مرحوم محمودی . استاندار وقت

سمینار کرمان شناسی ـ مهرماه ۷۶

 سردار سلیمانی

همایش کرمان شناسی در کوهپایه