افتتاحیه هجدمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
آتشکده کرمان
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
افتتاحیه هجدمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
آتشکده کرمان
۲۸ بهمن ۱۴۰۲

اختتامییه هجدمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

سخنرانی دکتر حسینخانی سرپرست بنیاد ایران شناسی ـ شعبه کرمان و دبیر اجرایی گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی در مراسم اختتامیه.

این گردهمایی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید باهنر با همکاری بنیاد ایران شناسی شعبه کرمان
در حال برگزاری است.