زیره کرمان

از جمله مهم‌ترین و ارزشمندترین سوغات کرمان، زیره سیاه کوهی است که عطر آن فضا را پر می‌کند و با افزودن آن به پلو و سایر خوراکی‌ها مانند پنیر و… می‌توان از خواص عدیدۀ آن استفاده کرد. زیره کرمان آنقدر معروف است که دربارۀ آن افسانه‌ها و ضرب المثلها ساخته شده، از جمله اینکه «زیره به کرمان می‌برد». این مادۀ گیاهی امروز در چرخه‌ی دارویی کشور و جهان قرار گرفته‌ است. زیره کوهی و سیاه را که عطر آن مشام جان را می‌نوازد و مرغوبیت خود را فریاد می‌زند، با زیره سبز نباید اشتباه گرفت.