روح الله خالقی

هنرآفرینی که «سرود ای ایران» او در گوش تاریخ هنر، جاودانه خواهد ماند. او با تلاش خود در این عرصه و راه اندازی برنامه گلها در رادیو ایران فصل تازه‌ای در موسیقی سنتی این سرزمین گشود.