دکتر مهدی رجبعلی‌پور

ریاضیدان، تاریخ شناس و ادب دوستی که از بستر دشواری ها برخاست و در پهنه دانش جهانی قد برافراشت، دکتر مهدی رجبعلی پور به سال ۱۳۲۴ در کرمان به دنیا آمد و پس از گذران تحصیلات دانشگاهی در تهران و شیراز سرانجام دکترای ریاضی خود را از  تورنتو کانادا دریافت کرد. او از چهره‌های ماندگار ریاضی کشور و عضو پیوسته فرهنگستان علوم و پژوهشگر ریشه‌های زبان آریایی است.