دکتر عباس ریاضی کرمانی

عمری با نجوم و ستاره‌ها محشور بود و سال و ماه با تلاش او «تقویم» می‌شد.