خواجوی کرمانی

کمال الدین ابوالعطا خواجوی کرمانی شاعر، نویسنده و ستاره ‌شناس معروف قرن هشتم هـ.ق از نامداران عرصه ی علم و ادب است که خدایگان غزل، حضرت حافظ در یکصد و چند مورد به استقبال از سروده‌‌های او رفته است. مقبره‌ی این عارف نامدار، در ورودی دروازه‌ی شیراز و بر فراز کوه «الله اکبر» قرار دارد.