خواجه عبدالله مروارید

او به راستی مروارید دریای علم و دانش و هنر بود. این بزرگمرد قرن دهم هجری، خطی زیبا داشت، در عرصه موسیقی استاد بود، در نویسندگی از سرآمدان عصر خود به‌ شمار می‌رفت و از جهت کمال انسانی الگوی زمانه‌ی خویش بود. مونس‌الاجباب و ترسل، دو اثر باقیمانده از او هستند.