حیاتی کرمانی (بی بی جان)

شاعر و عارف بزرگ عصر قاجار و از افتخارات سرزمین بم است. نامش بی‌بی‌جان و زوجه‌ی نورعلیشاه کرمانی بود. او علاوه بر شعر، در نثر نیز استادی و مهارت داشت و قدرت قلم او در مقدمه‌ی دیوانش نمایان است.