حمام وکیل

در میانۀ راسته بازار و بخشی که به بازار وکیل معروف است، حمامی قدیمی و زیبا و تماشایی قرار دارد که به عنوان چایخانه سنتی پذیرای مهمانان است.

این حمام در مجموعه‌ای به همین نام و از یادگارهای اسماعیل خان نوری ملقب به وکیل الملک حاکم عصر قاجار (۱۲۸۴ ـ ۱۲۷۷ هـ ق) است که آن را به سبک حمام گنجعلیخان احداث کرده است. حمام وکیل دارای بخش‌های مختلف ورودی، رختکن، هشتی فاصل گرمخانه، گرمخانه، خزینه، تون و گربه رو است.

رختکن شامل سه فضاست که دو فضای صفّه با ارتفاع از قسمت مرکزی و به صورت قرینه در دو ضلع شمال و جنوب حمام دیده می‌شود. سقف رختکن با کاربندی‌ها و تزیینات معلقی زیبا، از جلوه خاصی برخوردار است. سنگ کاری، حوضچه‌های دو طرف، ظرافت ویژه‌ای دارند و قسمت کفش‌کن نیز با هنرمندی تمام حجاری شده است. در قسمت گرمخانه، آثار خزینه و حوض بزرگی که در ضلع شمالی آن قرار گرفته جلب توجه می‌کند. در این بخش نیز ستون‌های سنگی و تزئینات مختلف و کاربندی‌های چشم نوازی دیده می‌شود. شاید بتوان گفت، ستون‌های سنگی یک پارچه‌ای که به طرز ماهرانه به ته ستون‌ها اتصال پیدا کرده‌اند از جمله هنرنمایی معمار این بنا بوده است.حمام وکیل از سال ۱۳۵۵ به عنوان چایخانه تغییر کاربری پیدا کرد.