حمام ابراهیم خان

از جمله یادگارهای ابراهیم خان ظهیرالدوله حاکم کرمان در عصر قاجار (۱۲۴۰ ـ ۱۲۱۸ هـ ق) و تاریخ ساخت آن ۱۲۳۱ هـ ق است. حمام ابراهیم خان در کنار خاوری مدرسه و بازاری به همین نام (زرگری) قرار دارد و از جهت زیبایی و ظرافت بنا، مثال زدنی است. امتیاز این حمام فعالیت مستمر آن در طول دویست سال گذشته است، آن گونه که تا چندی پیش فعال بوده است. این حمام مانند سایر حمام های سنتی و قدیمی از دو بخش اصلی رختکن و گرمخانه تشکیل شده است. در وسط رختکن، حوض بزرگ و در یکی از صفه‌ها نیز حوض کوچکی قرار دارد که مشتری‌ها پس از خروج از گرمخانه، پاهای خود را در آن شسته و قسمتی از گرمای بدنشان را کم می‌کنند و برای پوشیدن لباس آماده می‌شوند. سنگ‌های کف و دیوار، نشانی از دویست سال حضور مشتری ها دارد. در بالای درِ ورودی و خروجی و در داخل رختکن تصویری از دیو سفید و قدرت نمایی رستم دیده می‌شود. مقرنس کاری‌ها و گچ بری‌های سقف از زیبایی خاصی برخوردار است، به خصوص وقتی تصویر آن در حوض میانه رختکن می‌افتد و با رقص آب همراه می‌شود. این حمام به عنوان موزه جواهرات استفاده می‌شود.