جلسات شورای عالی از ابتدا به روایت تصویر

نخستین جلسه شورایعالی کرمان شناسی ۱۳۶۹/۲/۱۹

نشسته از راست: سیدجواد جعفری ، مدیر کل ارشاد - دکتر رضوی، رئیس دانشگاه باهنر- حجت الاسلام نیشابوری- محمدعلی کریمی، معاون سیاسی استانداری - حجت الاسلام حجتی _ حجت الاسلام دعائی ـ آیت الله حقیقی ـ استاد باستانی باستانی پاریزی ـ غندالی مدیرکل آموزش و پرورش ـ حق شناس ـ دکتر روح الامینی ایستاده از راست: رستمی زاده ـ غضنفری، فرماندار کرمان ـ دکتر وحدتی ـ ؟ ـ ؟ـ گلابزاده ـ ؟ـ ؟ـ مهندس نعمت، رئیس زمین شناسی ـ دکتر قاجارزمین شناس ـ نیاز کرمانی ـ موحدی دکترکرباسی، رئیس دانشکده ادبیات ـ دکتر نجمی ـ دکتر حسنی ـ حسینی نسب
محمودی ـ دکتر صالحی ـ باستانی ـ مرعشی ـ ـ تقی زاده ـ کریمی ـ جعفری
از راست: گلابزاده ـ وحدتی ـ مصطفوی ـ ؟ _ جاوید ـ کاظمی ـ جعفری ـ روح الامینی ـ محمودی
از چپ : گلابزاده ـ دکتر رضوی ـ دکتر باستانی ـ سام ـ مرعشی ـ حجتی ـ ؟ ـ کریمی ـ جعفری ـ جاوید ـ وحدتی ـ روح الامینی
مجید دبستانی، نماینده مردم بم ـ مهدوی نماینده مردم کرمان ـ بانک ـ گلابزاده ـ سلیمانی، نماینده مردم شهر بابک ـ اسدی، مدیر کل آموزش و پرورش ـ ؟ ـ جعفری، مدیر کل ارشاد اسلامی ـ مهندس نظریان، رئیس میراث فرهنگی
از چپ : دکتر رضوی، رئیس دانشگاه ـ ؟ ـ دکتر صالحی ـ دکتر باستانی ـ دکتر سام ـ حجتی ـ محمودی ـ روح الامینی ـ مرعشی ـ گلابزاده- کاظمی، مدیر کل میراث فرهنگی
دکتر خوشرو ـ دکتر روح الامینی ـ دکتر باستانی ـ دکتر وحدتی ـ کریمی ـ گلابزاده ـ ؟
سام ـ محمودی ـ حجتی
عربپور ـ رئوفی نژاد ـ حجتی
نشسته :دکتر مصطفوی ـ مرعشی ـ حجتی ـ دکتر باستانی پاریزی ـ دکتر روح الامینی ایستاده از چپ: تقی زاده ـ قلندری ـ ملانوری ـ دکتر بصیری ـ دکتر صالحی ـ زاهدی ـ دعائی ـ فرشاد ـ گلابزاده ـ جاوید
دکتر سلاجقه ـ دکتر امیری خراسانی ـ ملانوری ـ مرادی ـ دکتر بصیری ـ عبدالرشیدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

جلسات شورایعالی مرکز کرمان شناسی

سی و دومین جلسه شورای عالی
از راست‌: وفائی، مدیر کل میراث ـ شریعتمداری‌، معاون بنیاد ایران شناسی ـ دکتر بهرام نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های بنیاد ـ محمودآبادی، مدیر کل حوزه استاندار ـ دکتر امیری، رئیس مجمع نمایندگان استان ـ حجتی ـ رزم حسینی، استاندار و رئیس شورای عالی ـ رجبعلی پور ـ مردای کرمانی ـ گلابزاده ـ صفاری ـ محمدخانی، معاون موسسه شهر کتاب ـ فیروزان، رئیس موسسه شهر کتاب ـ عالم زاده، شهردار کرمان ـ علیزاده، مدیر کل ارشاد ـ محمدی، معاون فرهنگی ارشاد
سی و سومین جلسه شورای عالی
نشسته از راست: مهندس محمد رضا باهنرـ دکتر فدائی استاندار کرمان ـ سید حسین مرعشی ـ فرشاد رئیس شورای شهر ـ هوشنگ مرادی کرمانی ـ محسن جلال پور ـ رفیع پور، رئیس سازمان اسناد ملی جنوبشرق ـ مجید تفرشی ، پژوهشگر ایستاده:از راست: تقی زاده ـ ؟ توزیع ـ گلابزاده ـ علوی ـ حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر ـ ایمان زاده ـ دکتر امیری ،رئیس مجمع نمایندگان ـ محمود آبادی، مدیر کل حوزه استاندار ـ ؟ ـ کمالی ـ فرخی مدیر کل میراث فرهنگی ـ حجت الاسلام دعائی ـ سیاوشی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ـ عالم زاده، شهردار کرمان ـ شهابی ـ ضیاءالدینی، معاون اداره کل آموزش و پرورش ـ ؟ ـ سلطانی ـ شیخ بهائی ـ علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ محمد حجتی ـ آئینه نگینی ـ وحید قنبری
سی و چهارمین جلسه شورای عالی
نشسته از چپ به راست: رفیعی،رئیس سازمان اسناد ملی ـ فعالی،مدیر کل میراث فرهنگی ـ دکتر بصیری،معاون سیاسی و امنیتی استاندارـ هوشنگ مرادی کرمانی ـ دکتر فدایی،استاندار و رئیس شورایعالی ـ دکتر امیری،رئیس مجمع نمایندگان ـ محمد حجتی ـ محمد علی کریمی ـ محمد علی گلابزاده، ایستاده از چپ به راست: دکتر قنبری ـ حسین شهابی ـ دکتر کمالی، مدیر کل شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ـ سلطانی ـ افسانه شعبان نژاد ـ عالم زاده، شهردار کرمان ـ علیزاده،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ محمد ضیاالدینی، معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان ـ حسین زاده،معاون فرهنگی اداره کل ارشاد ـ نگینی ـ دکتر مکی، معاون فرهنگستان هنر ـ حجت الاسلام دعایی ـ محمدی، معاون هنری اداره کل ارشاد اسلامی ـ اسکندری نسب، مدیر کل آموزش و پرورش ـ دکتر بهرام زاده،رئیس پژوهشکده بنیاد ایران شناسی ـ ملک قاسمی ـ دکتر ادیب،رئیس ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ـ شیخ بهایی،سردبیر فصلنامه جامعه کریمان ـ علیدادی سلیمانی،پژوهشگر میراث فرهنگی ـ دکتر اسعدی، رئیس چهره‌های ماندگار.
سی و پنجمین جلسه شورایعالی ۱۴۰۲/۶/۲۱
دکتر اسعدی، رئیس بنیاد چهره های ماندگار ـ فعالی ، مدیر میراث فرهنگی ـ پروفسور رجبعلی پور ـ مهندس باهنر ـ حجتی کرمانی ـ دکتر فداکار، استاندار ـ محمدی، رایزن سفارت تاجیکستان ـ معروف، کاردار اول سفارت تاجیکستان ـ حسینخانی ایستاده از چپ : آقایان شیخ بهائی ـ دکتر افشار، ـ روحی، مدیر کل ارشاد ـ دکتر احمدوند، معاون پژوهشی بنیاد ایران شناسی ـ علویان ـ دکتر میردامادی، معاون مالی اداری بنیاد ایران شناسی ـ عباس دعائی ـ هوشنگ مرادی کرمانی ـ دکتر شجاعی ـ گلابزاده، مدیر مرکز کرمان شناسی ـ دکتر شعرباف، شهردار ـ دکتر سلطانی ـ دکتر حسینخانی، مدیر بنیاد ایران شناسی ـ شعبه کرمان ـ رضا بهرامی نگینی ـ حسین دعائی ـ ملک قاسمی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی