میمند

میمند اثری است برخوردار از شهرت جهانی که از آن با عنوان روستای « اعجاب انگیز» صخره‌ای یاد می‌شود، پیشینه میمند را نزدیک به ده هزار سال یاد کرده‌اند، روزگاری که هنوز آهن کشف نشده بود و سازندگان بنای صخره‌ای میمند باید با سنگ های نوک تیز و یا امکاناتی این گونه  دل کوه را بشکافند و طرحی نو در اندازند.

این روستا – که در ۲۵ کیلومتری شهربابک و ۲۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد، در سال ۹۴ به ثبت جهانی رسید و بی گمان یکی از نخستین سکونت گاه‌های بشری و از شگفت انگیزترین بناهای دست کند انسان به شمار می‌آید.

میمند ۴۰۰ اثر معماری صخره ای دارد، بلندی خانه ها ۲ متر و وسعت هر کدام ۱۶ تا ۲۰ متر است. مدرسه، حمام، آتشکده، معبد اوستا، مسجد، قبرستان و دوشاب گیر در این مجموعه وجود دارد.