ارگ بم

بزرگ‌ترین مجموعه‌ی خشتی جهان با مساحتی معادل ۰۰۰/۲۰۰ متر مربع و قدمتی بیش از دوهزار سال نشانی از استواری و بزرگی را در خود دارد و خرابه‌های آن نیز نگاه پرشکوه خود را از تاریخ برنداشته است.

کار بازسازی ارگ، پس از سامان‌دهی شهر زلزله‌زده‌ی بم آغاز شد و امروز نخستین بخش این بنا، با همان شکوه و زیبایی گذشته آماده‌ی پذیرفتن مشتاقانی است که احیاء ارگ را یکی از آرزوهای خود می‌دانند.

شایان ذکر است که پس از زلزله و نمایان شدن قسمت‌هائی از بنا و مشاهده برخی آثار به دست آمده، و نیز بر اساس آخرین نظریات پژوهشگران و باستان شناسان، قدمت ارگ به روزگار هخامنشی باز می‌گردد و در این مورد تردیدی وجود ندارد.

ارگ، این بنای قرار گرفته برفراز صخره‌ای سنگین، از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده‌است که عبارتند: خندق ـ شارستان (عامهنشین)ـ  بازار ـ مسجد جامع ـ مدرسه میرزانعیم ـ زورخانه ـ ساباط یهودیها ـ اصطبل ـ قورخانه.

مهمترین  قسمت ارگ، حاکم نشین شامل عمارت چهار فصل و خانه حاکم است. عمارت چهار فصل سه طبقه و قصر حکومت بوده. در کنار این عمارت حمام اختصاصی و یک چاه آب دیده می شود.