بناهای تاریخی کرمان:
محله‌های قدیم

محله‌ها با برخورداری از تمامی امکانات مورد نیاز ساکنین، شامل خبّازی، قصابی، سقط فروشی، عطّاری، حمام، لحافدوزی، آهنگری و … زمینه رفاه آن ها را فراهم کرده بودند، آنگونه که در مواردی اندک نیاز به بازار داشتند. اینک نام آن محله ها و محدوده هر یک:
بازار شاه: (خیابان های ابوحامد ـ شهید چمران ـ محله پامنار)
بازار عزیز: (خ شریعتی ـ قبه سبز ـ محله شهر ـ محله باغ لَـلِه)
باغ لَـلِه: (خ شریعتی ـ بازار عزیز ـ قبه سبز ـ خواجه خضر)
بعلیاآباد: (خ طالقانی ـ خ مطهری ـ خ جم)
جانی آباد: (خ اقبال ـ خ جهاد ـ چهارراه حافظ)
جوی مؤیدی: (خ احمدی ـ خ پیروزی ـ خ ادیب)
چوپان محله: (خ بهشتی ـ پارک نشاط ـ خ فردوسی و بیمارستان باهنر)
چهارسو کهنه: (شرق میدان مشتاقیه و قسمتی از خیابان میرزا رضا کرمانی)
خواجه خضر: (ابوحامد ـ باغ لَـلِه ـ خ فلسطین و شریعتی)
دولت خانه: (خ شریعتی ـ خ فلسطین ـ خ عباس صباحی)
زرتشتیان: (خ زریسف ـ خ ناصریه ـ قسمتی از کمربندی)
شاهزاده محمد: (خ سرباز ـ خ مادر ـ کوچه ماهانی ـ مشتاقیه)
شاه عادل: (خ امام ـ خ میرزا رضا ـ خ احمدی)
پای کتنگ: (خ شریعتی ـ خ گنجعلیخان ـ بازار حاج آقا علی و مسگرها)
پامنار: (خ شهید ایرانمنش ـ خ فتحعلیشاه ـ محله شهر)
میدان قلعه: (خ امام ـ خ پیروزی ـ خ طالقانی)
قبه سبز: (خ ابوحامد ـ خ چمران ـ محله خواجه خضر)
قطب آباد: (خواجه خضر ـ باغ لَـلِه ـ گلبازخان ـ خ فلسطین)
قلعه محمود: (خ امام ـ خ پیروزی ـ خ احمدی)
گلبازخان: (خ شریعتی ـ خ گنجعلیخان ـ میدان ارگ)
گودال خشت مال ها: (میدان ارگ ـ میدان قلعه ـ خ طالقانی ـ خ امام)
محله شهر: (خ ناصریه ـ خ ابوحامد ـ خ چمران)
مسجد ملک: (خ امام ـ خ احمدی ـ قلعه محمود)
باغ نشاط: (بلوار شهید صدوقی ـ خ شهید مصطفی خمینی ـ بلوار رسالت)
سلسبیل: (خ احمدی ـ بلوار ۲۲ بهمن ـ محله جوی مؤیدی)
کوچه ماهانی: (مشتاقیه ـ خ ۱۷ شهریور ـ خ میرزا رضا)