باغ بیرم آباد

این باغ یادگار بیرام‌‌بیگ افشار است که در زمان شاه‌اسماعیل صفوی (۹۱۶ هـ.ق) و از سوی محمدخان استاجلو به کرمان آمد. بر این اساس باغ یاد شده پیشینه‌ای بیش  از ۴۰۰ سال دارد. این باغ که از موقوفات آستان قدس است، دارای بنایی زیبا و تماشایی است و در خاور کرمان قرار دارد.