استاد علی‌اکبر صنعتی

نقاش، مجسمه ساز و بزرگ عرصه‌ی هنر که آثار موزه‌ی میدان امام تهران و موزه‌ی صنعتی کرمان بیانی از عظمت هنر اوست. مجموعه آثار او در «شور عشق» به چاپ رسید، نامی که تمثیلی از بزرگی‌ها و بزرگواری‌های اوست.