احمدرضا احمدی

متولد ۱۳۱۹ شمسی و از شاعران صاحب‌نام و از نوپردازانی است که «همه‌ی قبیله‌ی او عالمان دین بودند». «روزنامه‌ی شیشه‌ای»، «وقت خوب مصائب»، و «یادگاری» از یادگاری‌های اوست.