آیت‌الله حاج میرزا محمدرضا احمدی

مجتهد عالی مقامی که با فلک شدن به‌دست ظفرالسلطنه و ایادیش، جرقه‌ی مشروطیت زده شد و این انقلاب به مدد ستمی که بر او برفت، پا گرفت. از این خانواده، بزرگان دیگری چون حاج آقا احمد مجتهد، حاج ابو جعفر و … خوش درخشیدند.