شهرستان های استان

23 می 2018

ریگان

وجه تسمیه: ریگان از واژه‌ی «ریگ» و پسوند«ان» تشکیل شده­است و دلیل آن وجود شن‌های روان (ریگ) در منطقه است. براساس روایت‌های شفاهی و مندرجات کتاب‌های […]
23 می 2018

رفسنجان

وجه تسمیه: واژه‌ی­«رفسنجان» معرّب«رفسنگان» است. در این تعبیر «رفسن» به معنی مس و «کان» به معنی معدن آمده­است؛ یعنی محلی که معدن مس درآنجا وجود دارد. […]
23 می 2018

رودبار جنوب

وجه تسمیه: رودبار، آخرین نقطه‌ای است که هلیل رود از آن می‌گذرد. بنابراین هر چه رودخانه با خود آورده؛ در این محل به جا می‌گذارد و […]
23 می 2018

زرند

وجه تسمیه: زرند‌یا زراوند یکی از نام‌های کهن ایرانی است و برخی آن را به معنی مکان زر و مرتبط با فعّالیّت‌های معدن کاری و جستجوی […]
23 می 2018

سیرجان

 وجه تسمیه: در گذشته نام این شهر سیرگان بوده که به جهت وجود قنوات زیاد در این منطقه است. این واژه پس از حمله‌ی اعراب معرب […]
23 می 2018

شهربابک

وجه تسمیه: شهربابک از دو واژه‌ی شهر به معنای سرزمین و «بابک» تشکیل شده است. در مورد وجه تسمیه‌ی این شهر، دو روایت وجود دارد؛‌یکی اینکه […]
23 می 2018

عنبرآباد

وجه تسمیه: این شهر دارای چندین محلّه بوده که مهم‌ترین آنها «محمّدآباد» نام داشته، اما پس از به رسمیت شناختن این منطقه به عنوان شهری مستقل […]