شهرستان های استان

23 می 2018

انار

وجه تسمیه: نام قبلی این شهر ابان بوده و اکثر جغرافی دانان قرون سوم و چهارم، همین نام را در کتب خود آورده‌اند. از آنجا که […]
23 می 2018

بافت

وجه تسمیه: گذاشتن نام «بافت» برای این شهر، به دلیل کار بافندگی عشایر بوده که بیشتر قالی‌های افشاری می‌بافته‌اند. در کتاب‌ها و منابع جغرافیایی بعد از […]
23 می 2018

بردسیر

 وجه تسمیه: افضل­الدین ابوحامد کرمانی می‌نویسد: «اطراف بردسیر دیواری بوده که شهر داخل آن قرار داشته و اطراف دیوار تاکستان­ها و آبادی‌هایی قرار داشته، بنای شهر […]
23 می 2018

بم

 وجه تسمیه: بم واژه‌ی فارسی و به معنای آوای درشت و خشن است. در مورد علت نام گذاری این شهرستان سه نظریه بیان شده است. اولین […]
23 می 2018

جیرفت

وجه تسمیه: واژه‌ی جیرفت از دو جزء «جیر» به معنی پست و پایین و «افت» به معنی افتاده تشکیل شده است که در مجموع به معنی […]
23 می 2018

رابر

وجه تسمیه: مشهور است که این سرزمین پوشیده از جنگل‌های انبوه بوده، وسعت و ‌تراکم درختان مانع از رفت وآمد به این منطقه می‌شده است، با […]
23 می 2018

راور

وجه تسمیه: بنا به روایتی منطقه‌ی راور در زمان‌های گذشته مرکز و محل راه داری لوت کرمان بوده است و همیشه عده‌ای سرباز آن را از […]