برگزاری نشست آینده پژوهی شهرستان های بم و نرماشیر و ریگان و فهرج

پوشش خبری جشنواره گنج سی ساله در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان
1 می 2019
برگزاری جشن شبانه گنج سی ساله با حضور نخبگان شهرستان کوهبنان
4 می 2019

برگزاری نشست آینده پژوهی شهرستان های بم و نرماشیر و ریگان و فهرج

گزارش تصویری از برگزاری نشست آینده پژوهی شهرستان های بم و نرماشیر و ریگان و فهرج