سخنرانی فرماندار کرمان در ششمین روز از همایش علمی گنج سی ساله

توضیخ مرکز کرمانشناسی درباره یک روایت ناقص از تاریخ شهرستان جیرفت
25 آوریل 2019
ضرورت معرفی کرمان به جهان با قابلیت های یک شهر ایده آل اسلامی
29 آوریل 2019

سخنرانی فرماندار کرمان در ششمین روز از همایش علمی گنج سی ساله

شرکت علی بابایی فرماندار کرمان در ششمین روز از همایش علمی گنج سی ساله در محل تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان /این همایش به مناسبت سی امین سال تأسیس مرکز کرمان شناسی از دوم لغایت چهاردهم اردیبهشت ماه با حضور چهره های فرهیخته علمی،فرهنگی و … در تهران و کرمان برگزار میگردد .