توضیخ مرکز کرمانشناسی درباره یک روایت ناقص از تاریخ شهرستان جیرفت

گزارش تصویری جشنواره گنج سی ساله
23 آوریل 2019
سخنرانی فرماندار کرمان در ششمین روز از همایش علمی گنج سی ساله
27 آوریل 2019

توضیخ مرکز کرمانشناسی درباره یک روایت ناقص از تاریخ شهرستان جیرفت

به گزارش روابط عمومی مرکز کرمانشناسی؛ در خصوص فراموشی اشاره به ژرفای تاریخی جیرفت در نشست فرهیختگان کرمانی مقیم تهران لازم امد موارد زیر اعلام شود :

یک . با توجه به حجم فعالیتهای جشنواره گنج سی ساله و بویژه برنامه نشست فرهیختگان کرمانی مقیم تهران متاسفانه مدیر مرکز کرمانشناسی آنگونه که باید و شایسته است فرصت نداشته به تمام شهرستان های ۲۳ گانه استان و از جمله جیرفت بپردازد که سهوی بودن این مساله را میتوان از جیرفتی های حاضر در سالن فردوسی پرسید.

دو . از آنجا که مدیر مرکز کرمانشناسی علاوه بر فراهم کردن مقدمات برگزاری چهار همایش مرتبط با فرهنگ و تاریخ جیرفت ، بیش از بیست برنامه تلویزیونی و یکصد ساعت برنامه رادیویی پیرامون جنوب استان تولید نموده و همچنین کتاب جیرفت به بلندای تاریخ را با بیش از ده هزار نسخه بازنشر و در سراسر ایران و جهان توزیع کرده است و در سخت ترین شرایط، بعنوان فرماندار جیرفت خدمت گذار مردم آن سامان بوده بی انصافی و کج سلیقگی است که خدمات همکاران این موسسه فرهنگی و انتشاراتی ویژه جنوب را نادیده بپنداریم و نباید شخصیت های علمی و فرهنگی آن سامان اجازه دهند که رفتارهای احساسی که با پرفسور مجید زاده هم انجام شد تکرار شود که این روند باعث خواهد شد دیگر پژوهشگری تمایل به پرداختن به مسائل باستانی و گردشگری جنوب را نداشته باشد .

به هر صورت مجدد اگر مردم شریف جیرفت از ادا نشدن مطلب در این نشست در زمینه تاریخ آن سامان نگران شده اند صمیمانه عذر خواهی می شود.

امید که مدیران و محققان و پژوهشگران جیرفت و سایر شهرستانها برای بازشناسی فرهنگ و تمدن و تاریخ و ادب دیارشان بیش از گذشته کوشا باشند .

روابط عمومی مرکز کرمانشناسی