تبلیغات محیطی، آماده سازی تالار بسطامی و اجرای سه سردیس جشنواره‌

برگزاری نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی و گردشگری در ۲۳ شهرستان
19 مارس 2019
اعلام برنامه های ویژه جشنواره گنج سی ساله توسط دبیر اجرائی
16 آوریل 2019

تبلیغات محیطی، آماده سازی تالار بسطامی و اجرای سه سردیس جشنواره‌

شهردار کرمان در شورای هماهنگی مراسم سی‌امین سال تاسیس مرکز کرمان شناسی: برای اجرای جشنواره‌ی گنج سی ساله( سی امین سال تاسیس مرکز کرمان‌شناسی) که دوم تا چهاردهم اردیبهشت سال‌جاری در تهران و کرمان برگزار می‌شود، شهرداری کرمان تبلیغات محیطی، آماده سازی تالار بسطامی پارک مادر و اجرای سه سردیس جشنواره‌ را به عنوان تعهدات خود انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: همچنین می‌تواند غرفه‌ای در خصوص کرمان به متراژ ۲۰۰ متر را در تهران در نمایشگاه این جشنواره برپا کند.