برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران برگزاری جشنواره با مسئولین دانشگاه باهنر

برگزاری همایش علمی گنج سی ساله در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر
2 فوریه 2019
رونمایی از پوستر جشنواره گنج سی ساله
5 فوریه 2019

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران برگزاری جشنواره با مسئولین دانشگاه باهنر

نشست ستاد برگزاری جشنواره گنج سی ساله با دکتر طاهر رئیس و معاونان دانشگاه شهید باهنر کرمان پیرامون جزئیات همایش علمی گنج سی ساله که قرار است در روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه کرمان برگزار شود .