دانلود نسخه دیجیتال برگزاری سی و سومین نشست شورای عالی کرمانشناسی

برگزاری جلسه شورای عالی مرکز کرمانشناسی
6 دسامبر 2018
جشنواره گنجِ ۳۰ ساله چیست؟
15 دسامبر 2018

دانلود نسخه دیجیتال برگزاری سی و سومین نشست شورای عالی کرمانشناسی

لطفا جهت دریافت نسخه دیجیتال (PDF) برگزاری جلسه سی و سومین نشست شورای عالی کرمانشناسی در موسسه اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید :