برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی کرمان شناسی

برگزاری دومین نشست کمیته علمی همایش
19 اکتبر 2018
برگزاری جلسه شورای عالی مرکز کرمانشناسی
6 دسامبر 2018

برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی کرمان شناسی

جلسه کمیته علمی سی امین سالگرد تاسیس مرکز کرمانشناسی امروز ۱۱ آذرماه ۹۷ در محل دبیرخانه این همایش تشکیل شد .

همایش” گنجِ سی ساله “با محوریت تاریخ، ادبیات و گردشگری؛ اردیبهشت ۹۸ همراه با نمایشگاه و برنامه های فرهنگی و هنری در کرمان برگزار خواهد شد .