موزه‌ی مردم شناسی گنجعلی خان(حمام گنجعلی خان)

باغ و موزه‌ی هرندی
24 می 2018
موزه‌ی سکه (ضرابخانه ی گنجعلی خان)
24 می 2018

موزه‌ی مردم شناسی گنجعلی خان(حمام گنجعلی خان)

حمام گنجعلی خان تا سال ۱۳۱۶ هجری شمسی مورد استفاده عموم قرار می‌گرفته و در سال ۱۳۵۰ پس از مرمت و بازسازی به موزه‌ی مردم شناسی تبدیل شده است، مجسمه‌هایی توسط اساتید دانشکده­ی هنر دانشگاه تهران (استاد میربابایی و نشان تانیک) طراحی و در قسمت‌های مختلف حمام قرار داده شده تا بدین وسیله صحنه‌هایی از استحمام به شیوه­ی سنتی به معرض نمایش گذاشته شود.